Under vandet

Med et dykkercertifikat i baglommen opererer vi også under vandoverfladen. Dette sammen med vor byggetekniske baggrund gør os i stand til at se, hvor eventuelle problemer vil kunne opstå.

Vi har en en lang periode beskæftiget os i forbindelse med havneanlæg bygninger i forbindelse hermed.

Under vandet kan vi undersøge og kontrollere tilstanden på kaj-/moleanlæg og bygningsdele med overflader der er i kontakt med vandet.

Det er langt billigere at udbedre en skade der er blevet opdaget i god tid. Der er det en god ide at lade os lave et eftersyn, hvor kontrollerer bygningsdelendes tilstand og ser efter og revner i betonen eller begyndende råd i træværket.

Kontakt os – vi er gode nok på bunden.