Tilstandsrapporter

Vi er certificeret som byggesagkyndig og kan hermed udarbejde tilstandsrapporter under huseftersynsordningen. Vi har den byggetekniske og teoretiske baggrund med brancheerfaring gennem mange år – så vi ser det andre ikke ser!

Tilstandsrapport er vigtig at forstå
Tilstandsrapporten er et dokument, som udarbejdes ved næsten alle hushandler. Den har til formå at oplyse købere om væsentlige fejl ved huset, og danner grundlaget ved tegning af ejerskifteforsikring.
Tilstandsrapporten er ikke en garanti og den har visse begrænsninger. Den omhandler bygningernes tekniske forhold (ikke grund, løsøre, indretning, installationer udenfor bygningen osv.) Småskader der udtrykker sædvanligt slid og ælde eller andre bagateller behøver ikke at blive nævnt.

Samtidig kan den bygningssagkyndige, som laver tilstandsrapporten, ikke opdage skjulte fejl og mangler – hvad enten det er et ødelagt gulv under tæppet, en muggen væg bag sofaen eller at jernbjælken over garageporten er helt rustet væk bag murstenene.

Ejerskifteforsikringen kan i mange tilfælde træde ind og dække de skjulte fejl og mangler. (Den dækker ikke sædvanligt slid og ælde o.lignende). Hvis man som huskøber ikke selv er bygningskyndig, er det en god ide at lade en anden byggesagkyndig bedømme det hus, man gerne vil købe.

Som huskøber skal man huske, at alle fejl og mangler i tilstandsrapporten, er på huskøbers regning at få rettet.

Tilstandsrapportens skala har seks trin:
* IB – ingen bemærkninger

* K0 – rent kosmetiske skader

* K1 – mindre alvorlige skader, som ikke har indflydelse på bygningsdelens funktion

* K2 – alvorlige skader, hvor bygningsdelens funktion vil svigte

* K3 – kritiske skader, hvor bygningsdelens funktion vil svigte og hvor det kan medføre skader på andre bygningsdele

* UN – undersøges nærmere, hvilket betyder at den bygningssagkyndige ikke kan overskue konsekvenserne af en fejl eller mangel.

Skadernes omfang
Der bør være en ordentlig beskrivelse af skadens omfang, selvom der er foretaget en bedømmelse udfra ovenstående skala. Det kan være dyrere at få udbedret en K2-skade end en K3-skade.

Er der skader bedømt med UN, er det huskøberens ansvar selv at få undersøgt omfanget af skaden. Skaden kan efterføgende vise sig at være meget omkostningsfuld.

Læs mere om tilstandsrapporter her.