Tilskud til energibesparelser

Der er flere muligheder for at få tilskud eller rådgivning, når du energirenoverer din bolig. Mange energiselskaber yder tilskud til energibesparelser eller rådgivning om, hvor du kan energiforbedre din bolig. Og med håndværkerfradraget kan du trække arbejdslønnen til energiforbedringer af din bolig fra i skat.

Fradraget hæves fra 15.000 til 18.000 kr. i 2016 og 2017
Med håndværkerfradraget i 2016 og 2017 indføres en todelt ordning, der giver mulighed for et fradrag på 6.000 kr. pr. person for serviceydelser og fradrag for håndværksydelser på 12.000 kr. pr. person. over 18 år i husstanden. Det svarer til en stigning i fradraget på 20 %. Omregnet til besparelse for en husstand med 2 voksne og 2 børn over 18 år i husstanden, vil en fuld udnyttelse af håndværkerfradraget give en merbesparelse på ca. 4.000 kr. om året. For at udnytte håndværkerfradraget optimalt skal du derfor i 2016 og 2017 både benytte dig af serviceydelser og håndværkerydelser for at nå op på de 18.000 kr. i fradrag.

Det grønne håndværkerfradrag i 2016 og 2017
Der er endnu ikke fastlagt fast regelsæt for det grønne håndværkerfradrag. Med indflydelse fra SF og Alternativet vil der i 2016 og 2017 være særligt fokus på grønne investering og renoveringer fra boligen. Hos haandvaerkerfradrag.dk vil vi gerne komme med vores bud på hvilke energiforbedringer og klimatilpasningsarbejder der forventeligt vil være en del af et grønt håndværkerfradrag 2016 og 2017:

Energiforbedringer

 • efterisolering af boligen
 • udskiftning af tag
 • opsætning og installation af solceller
 • varmepumper ved udfasning af ældre varmekilde
 • jordvarme ved udfasning af ældre varmekilde
 • udskiftning af vinduer til energirigtige vinduer og døre
 • husstandsvindmøller
 • biokedelanlæg
 • gasfyr
 • fjernvarmeunits
 • varmeanlæg, visse varmepumper og varmestyringsanlæg

Klimatilpasning

 • afløbs- og vandinstallationer
 • kloakarbejder på egen grund
 • udskiftning af kloakrør
 • fornyelse og etablering af dræn
 • udskiftning af opsamlingstank
 • nedsivningsanlæg
 • regnvandsfaskiner
 • rodzoneanlæg
 • minirensningsanlæg

Tilsutning til bredbånd

Det er vigtigt at notere sig at ovenstående liste blot er vores bud på grønne investeringer og klimatilpasninger som vil kunne blive en del af det grønne håndværkerfradrag i 2016 og 2017.