Termografi og Tryktest

PRISLISTE

Gælder bygninger op til 250 kvm:
A) Termografering af op til 10 områder til kontrol, ude eller indefra
(eltavler, hule mure el. lign) inkl. rapportering og beskrivelse.

1.600,-

B) Termografering af op til 25 områder ude eller inde,
inkl. rapportering og beskrivelse.

2.400,-

C) Termisk bygningsgennemgang udefra og indefra, isoleringskontrol,
inkl. afrapportering med IR ca. 20 – 30 områder.

3.900,-

D) Termisk bygningsgennemgang ude og indefra – isolerings og lækagelokalisering,
ved kontrolleret bygningstryk (50 Pa)
inkl. afrapportering med IR ca. 20 – 30 områder.

4.900,-

E) Termisk bygningsgennemgang – isolerings og lækagelokalisering,
ved kontrolleret bygningstryk (50 Pa)
inkl. afrapportering med beregninger af varmetab og tilbagebetalingstid,
samt forslag til besparelser.

5.900,-

F) Tryktest, over- og undertryk – tæthedskontrol
inkl. afrapportering (Blowerdoor-test)

4.200,-

G) Tryktest, over- og undertryk + termografering af op til 10 områder
inkl. afrapportering – tæthedskontrol (Blowerdoor-test)

5.200,-

H) Tryktest, over- og undertryk + termografering af op til 25 områder
inkl. afrapportering – tæthedskontrol (Blowerdoor-test)

5.800,-

Øvrige opgaver som Syn & skøn, lokalisering af fugtproblemer og svamperisiko løses billigst efter tidsforbrug
Tryktest af store bygninger efter tilbud

Alle priser er ekskl. moms pr. 1. januar 2014.
Er det muligt at samle/tilrettelægge flere opgaver i samme geografiske område kan priserne reduceres.
Eventuel oprydning og afdækning m.v. afregnes på timebasis.