Syn og Skøn

Vi kan foretage syn og skøn sager. Ved hjælp af termografi og tryktest …ser vi det – andre ikke ser!

Med vor store byggeerfaring kan vi mægle i tvistsager om byggesjusk. Tryktest og termografering anvendes sammen med vor byggetekniske erfaring.

Du kan i mange tilfælde undgå dyre og langvarige retssager, når vi har gennemført syn og skøn. Hvis der er fejl og mangler kan vi dokumentere det. Så udarbejder vi anvisninger til udbedring af fejlene. Er bygningen i orden kan vi også påvise det.

Uvildighed eller din “advokat”
Ved tvister om mangler ved håndværksarbejde, entrepriser, bygningsarbejder o.l. tilbyder Danske Bygningsrådgivning:
Frivilligt syn og skøn, hvor skønsmanden udmeldes af tvistens parter i enighed.
Syn og skøn, hvor skønsmanden udmeldes af retten efter indstilling fra en eller flere af sagens parter.
Besigtigelse af bygningen med efterfølgende oplæg til, om der er baggrund for en sag.
I sidstnævnte tilfælde kan den bygningssagkyndige dog ikke efterfølgende optræde som syn- og skønsmand i retslig sammenhæng, men notatet/rapporten kan efterfølgende i en evt. retssag bruges som hjælp til, at der kan stilles de rigtige spørgsmål til modparten og til en eventuelt af retten udmeldt syn- og skønsmand.