Radonmålinger

En radonfri bygning er selvfølgelig optimalt. Men radon er en naturlig, radioaktiv gasart, som findes i undergrunden. Gassen kan trænge ind i dit hus og give øget risiko for lungekræft. Dansk Bygningsrådgivning kan måle forekomster af radon og fortælle, hvad du kan gøre for at undgå radon i dit hus. Radonfri kan man ikke regne med det er.

Ved byggerier foretaget efter 1998 er det bygherrens ansvaret for radonsikring. Radonniveau skal være under 100 Bq/m3 i et nyopført hus, ellers har den professionelle bygherre ikke opfyldt bygningsreglementets krav.

Måling over kort tid
Dansk Bygningsrådgivning udfører måling med en digital måler (Ramon 2.2). Målingen af radon foretages med det samme, og efter 49 timer har vi resultatet af korttidsmålingen.

Måling over lang tid
Vi opstiller målebokse med radon sporfilm i målebokse. Langtidsmålingerne er mere præcise og er velegnet som bevismateriale ved retssager.

Dansk Bygningsrådgivning tilbyder at udføre radonmålinger
Vi foretager begge typer målinger (kortids- og langtidsmålinger). Så vil du kende radonniveauet i dit hjem, kan du trygt tage kontakt til os. Vi er uvildige rådgivere og vi ser det andre ikke ser!

Selvfølgelig har vi forskellige forslag til, hvad du kan gøre, hvis der er radon i din bygning/dit hjem.
Se ministeriets danmarkskort over radonindhold i bygninger.