Energimærker

Hurtig energimærke uden bygningsgennemgang – BESTIL HER!
Pr. 1. marts 2011 trådte en ny bekendtgørelse om energimærkning ikraft. Herefter kan nyere huse (parcel/stue/rækkehuse) – under 25 år – energimærkes uden bygningsgennemgang, hvilket gør det hurtigere og meget billigere.
Er dit hus bygget i 1990 kan det energimærkes for kun kr. 1000 alt incl.
Nybyggeri kan IKKE automatmærkes, her skal der ske en bygningsgennemgang.

Den bekræftigelse du modtager en en faktura og ved betaling heraf bekræfter du dine oplysninger er rigtige. Når fakturaen er betalt, vil du modtage dit energimærke. Normalt kan alt klares inden for 1-2 dage.

Energimærke med bygningsgennemgang
Dansk Bygningstermografi er certificeret til at foretage energimærkning af små og store bygninger.
Energimærkningen er opdelt i forskellige kategorier alt efter hvilken type bygninger der er tale om.
Se regler her for: (vi energimærker alle kategorier)
– små bygninger
– store bygninger
– offentlige bygninger

Ved en gennemgang af bygningen laver energikonsulenten en liste over de forbedringer, der kan give energibesparelser. I den endelige rapport er det beskrevet, hvor meget energi, der anvendes til hver enkelt opgave (f.eks. til opvarmning af varmt vand), og hvilke besparelser der kan opnås.

Energiberegning
Fra 1. januar 2006 er energikravene i de to gældende bygningsreglementer skærpet markant. Ændringerne indebærer bl.a. at bygherren allerede ved ansøgningen om byggetilladelse skal dokumentere at den nye bygning overholder energirammen. Samtidig kom der en ny energimærkningsordning, som stiller krav om at alle nye bygninger energimærkes inden de tages i brug.