Dokumentation Tryktest

Dansk Bygningsrådgivning laver altid en udførlig rapport som dokumentation, når der er udført en tryktest.

Dokumentationsmaterialet vedrørende tryktest indeholder måleresultaterne på om dine bygninger overholder tæthedskravene og hvis ikke så hvor utætte bygningerne er.

Der kan endvidere laves økonomiske beregninger på forskellige løsningsmodeller, der også inkluderer en tilbagebetalingsberegning på investeringen.

Kort sagt – kan du med rapporten fra Dansk Bygningsrådgivning investere dine penge til forbedring af dine bygninger helt optimalt.

Du ved præcist, hvor du skal sætte ind!