Dokumentation Termo

Dansk Bygningsrådgivning laver altid en udførlig rapport som dokumentation når der er udført termografering.
Dansk Bygningsrådgivning er selvfølgelig certificerede (læs mere her)

Når det gælder termografering påviser dokumentationsmaterialet forskellene i temperaturerne på overfladerne. Dette indikerer helt klart hvor kuldebroerne, dårlig isolering eller utæthederne er. Vi kan også udarbejde udførlige beregninger på varmetab / varmespild samt forslag til forskellige løsninger for at udbedre fejl og dermed forbedre bygningerne.

Der kan endvidere laves økonomiske beregninger på forskellige løsningsformer, der også inkluderer en tilbagebetalingsberegning på investeringen.

Kort sagt – kan du med rapporten fra Dansk Bygningsrådgivning investere dine penge til forbedring af dine bygninger helt optimalt.

Du vil vide præcist, hvor du skal sætte ind!