Certificering Tryktest

Dansk Bygningsrådgivning er selvfølgelig certificerede (læs mere her)

Vi er i stand til at Trykteste store bygninger.
Store bygninger er i tryktest sammenhæng bygninger med et volumen over 4000 m3 efter normen DS/EN 13829.

Ved tryktesten danner vi et over- og et undertryk i huset. Målingen foretages ved at montere en ventilator (i et dørhul), der så sætter bygningen i enten et lille overtryk eller undertryk, og måler på den måde hvor hurtigt der trækker nyt luft ind eller ud af huset. På den måde afsløres hvor utæt bygningen er.

Som en af et fåtal råder vi over udstyr til at trykteste helt store bygninger og har bl.a. tryktestet Novi 6 og Vestas. Hos Vestas drejede det sig om tryktest af en bygning der er 30.000 kvm stor.