Byggetilsyn

I kraft af vores brede erfaring fra bolig- og erhvervsbyggeri udfører vi tilsyn og kontrol under opførelse af nybyggeri.

Ved tilsyn gennemgås byggeriet grundigt hver gang vi er på byggetilsyn, og vi informerer håndværkere, byggeledere fra entreprenøren samt dig som bygherre om eventuelle fejl og mangler.

Såfremt der findes fejl bliver der udarbejdet et notat, som fremsendes direkte til entreprenøren med kopi til dig.

Vi foretager tilsyn med alle former for byggerier og har stor erfaring gennem et mangeårigt virke i byggemarkedet. Vi kender derfor de svagheder og styrker der findes i markedet, hvilket vi med fordel bruger ved vores byggetilsyn.

Vi er helt uvildige – og arbejder kun for at fremme kvaliteten i byggeri!