Byggesagkyndig

Uvildig rådgivning – vi skal ikke levere andet end … uvildig rådgivning!
Dansk Bygningsrådgivning har meget stor byggeteknisk erfaring som entreprenører med erhvervs- og boligbyggeri.
Dermed har vi unik forståelse de metoder, der er anvendt gennemtiden og kender de byggefejl der har været gennem tiden.

Vi ser det andre ikke ser – det gør vi, fordi vi kender de problemer de forskellige byggemetoder har medført. Tilmed er vi din helt uvildige rådgiver – og det giver dig sikkerhed for vi ikke skal sælge dig byggematerialer eller nyt varme system.

Via termografering og tryktest af bygninger bruger vi målingerne til at udarbejde en udførlig rapport med klare konklusioner og investerings-/besparelsesforslag. Vi er helt uafhængige og skal ikke sælge ombygninger eller byggematerialer.

Dokumentation for bygherre – store bygninger
Ved hjælp af en tryktest kan vi dokumentere bygninger overholder tæthedskravene. Vi har ekspertisen og udstyret når der skal tryktestes i store bygninger. Vi kan med vor store faglige indsigt i byggebranchen og den dokumentation testen giver, være mægler i tvister mellem bygherre og entreprenør.